موسسه فناوری باندونگ (ITB)

Founded 1920 as Technische Hogeschool by Dutch Government. Part of University of Gadjah Mada 1945-1959. Acquired present status and title 1959.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: National Accreditation Board
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 12
الزامات
  • جزئیات پذیرش: High school certificate or equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.