Founded 1991, acquired present title 1993.

منابع مالی: خصوصی
اعتبارسنجی: Ministry of Education
درجات 2
زبان ها 3
بخش ها 5
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Competitive entrance examination following general or special secondary school certificate (Attestat)

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.