دانشگاه باز هنگ کنگ (OUHK)

Founded 1989 as Open Learning Institute of Hong Kong, acquired present self-accrediting status 1997. Its role is to make higher education available to all, principally through open and flexible learning.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Education Bureau
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 5
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Distance-learning programmes: Anyone aged 17 or above. No academic entry requirements, except for postgraduate and professional programmes. Full-time face-to-face programmes: Requirements vary according to different degree programmes: Form-6 school leavers, Associate Degree holders, Hong-Kong Advanced Level Examination (HKALE) and its equivalents

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.