دانشگاه هومبولت برلین

Founded 1810 as Friedrich-Wilhelms-Universität. Reorganized 1946 and renamed 1948 Humboldt-Universität zu Berlin. Faculty structure replaced under 1968 reform by series of subject sections, and replaced following reunification 1990. An independent institution financially supported by the 'Land' of Berlin.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 13
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Abitur)

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.