دانشگاه بین المللی ژجیانگ (ZISU)

Founded 1955 as Zhejiang Education Institute. Acquired present status 1994 and present title 2010.

منابع مالی: Public
درجات 1
زبان ها 1
بخش ها 11

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.