دانشگاه Xi'an Jiaotong (XJTU)

Founded 1896 as Nanyang Public in South Ocean College. Renamed Jiaotong University 1921. Moved to Xi'an and renamed Xi'an Jiaotong University 1956. Merged with the Xi'an Medical University and the Shaanxi Institute of Finance and Economics 2000. One of the only two universities in China with a “class for gifted young people".

منابع مالی: Public
درجات 2
زبان ها 1
بخش ها 24
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from high school and entrance examination
دوره های آنلاین کوتاه 1

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.