دانشگاه تیانجین (TU)

Founded 1895 as Peiyang University. Merged with Hebei Technical College and acquired present title 1951.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 31
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from senior middle school and national entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.