دانشگاه صنعتی چین جنوبی (SCUT)

Founded 1952 as South China Institute of Technology. Acquired present title 1988.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education
درجات 2
زبان ها 1
بخش ها 23
الزامات
  • جزئیات پذیرش: High school diploma

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.