دانشگاه شانگهای جیائو تونگ

Founded 1896 as Nanyang Public School, became Jiaotong University 1921, and acquired present title 1959.

منابع مالی: Public
درجات 2
بخش ها 30
دوره های آنلاین کوتاه 9

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.