دانشگاه Huazhong علم و صنعت (HUST)

Founded 1953 as Huazhong Institute of Technology. Merged with Tongji Medical University (founded 1907), Wuhan Urban Construction Institute (founded 1954) and Wuhan Science and Technology Vocational College (founded 1968) to form the new HUST 2000.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education, Ministry of Public Health, Ministry of Construction and Ministry of Science and Technology
درجات 2
زبان ها 1
بخش ها 20
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Senior middle school certificate and entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.