دانشگاه بورنموث

Founded as Bournemouth College of Technology, became Dorset Institute of Higher Education 1976, Bournemouth Polytechnic 1990, and acquired present status and title 1992.

منابع مالی: Public
درجات 5
زبان ها 1
بخش ها 5
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Level passes supported by 3 General Certificate of Secondary Education (GCSE)/General Certificate of Education (GCE) Ordinary ('O') level passes, 3 Advanced ('A') level passes supported by 1 GCSE/GCE. 'O' level, BTEC or SCOTVEC National Certificate or Diploma, or equivalent. For non-native English speakers a minimum IELTS (academic) 6.0 or equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.