Founded 1957 by Royal Decree. Colleges of Education and Engineering incorporated 1968.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 2
بخش ها 23
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate or equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.