دانشگاه و مرکز تحقیقاتی واگنینگن

Founded 1876 as National Agricultural College, granted university status 1918. Wageningen UR is a collaboration between Wageningen University, Van Hall Larenstein School of Higher Professional Education and the specialised institute (DLO) from the Dutch Ministry of Agruculture

منابع مالی: ناشناخته
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 12
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate in appropriate subjects (diploma VWO) or equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 39

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.